یکشنبه، اردیبهشت ۲۴، ۱۳۸۵

حسن شهباز رفت


حسن شهباز یکی از اولین مترجم هایی است که نامش در خاطرمان ثبت است. ما حتا پاورقی هایی که اینجا و آنجا از وی چاپ می شد، را میخاندیم. اول ربکای او را خاندیم و بعد ربکای هیچکاک را دیدیم و اول برباد رفته فلمینگ را دیدیم و بعد برباد رفته شهباز را خاندیم. البته این قضیه به سی و پنج تا چهل سال قبل برمی گردد و مربوط به دیروز و امروز نیست. خاستیم یادش را در وبلاق گرامی بداریم که دیدیم اسماعیل نوری علا متنی نوشته زیبا در سایت ایرانیان مقیم آمریکا. حیفمان آمد که متن او را نه بینید. آن را برداشتیم و آوردیم وگذاشتیم توی یادداشت های شما.